Ophalingen-professionelen

Een organisatie van formaat voor uw afvalophaling

Net Brussel verzekert de ophaling van het afval van alle inwoners van het Brusselse gewest elke dag van het jaar, weekends en feestdage inbegrepen.Veel professionelen, scholen en verenigingen vertrouwen ook op Net Brussel om hun afval te laten verwijderen.
 


Enkele cijfers :

  • In de Brusselse regio wordt jaarlijks bijna 500.000 ton afval ingezameld.
  • ongeveer 950 medewerkers, waarvan 830 werklieden (chauffeurs en laders)
  • permanente aanwezigheid op het terrein, 365 dagen per jaar
  • meer dan 330 ophaalwagens
  • 3 Recypark
  • meer dan 560 locaties met glasbollen
  • meer dan 100 inzamelpunten voor uw huishoudelijk chemisch afval (PROXY CHIMIK)
  • uitgebreide logistieke middelen
  • permanente analyses en verbeteringen van onze dienste
Grafische verdeling van collecties (zie tekstversie in onderschrift)
Onderschrift : Grafische verdeling van inzamelingen: 51% restafval (zakken), 19% restafval (containers), 10% papier-karton van huishoudens en Recypark, 5% grofvuil, sluikstorten, AEEA, hout en kabels. Ander afval omvat PMD-verpakkingen, papier en karton van handelszaken, glasbollen, Horecaglas, tuinafval, metalen, bouwafval (inert, gyproc, vlak glas, enz.), veegvuil en chemisch afval.