Toegankelijkheidsverklaring

Net Brussel Pro streeft ernaar om zijn websites en mobiele toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het decreet van het Parlement van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2019 betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties en de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de volgende site: https://pro.arp-gan.be/

1. Nalevingsstatus

De website Net Brussel Pro voldoet volledig aan de toegankelijkheidsnormen WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). 

2. Opstelling van de toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 28 november 2023.

  • Gedetailleerde audit uitgevoerd door de vzw Any Surfer.

Laatste bijwerking: 28 november 2023.

3. Niet-toegankelijke inhoud en alternatieven

De My Pro Zone, gebruikt als klantenzone, wordt nog steeds geaudit door Any Surfer vzw. 

4. Feedback en contactgegevens

Als u bepaalde inhoud niet kunt bekijken omdat deze ontoegankelijk is, stuur een mail naar: pro@arp-gan.be.

5. Handhavingsprocedure

Hebt u geen antwoord of een bevredigend antwoord ontvangen nadat u de websitebeheerder op de hoogte hebt gebracht van een toegankelijkheidsprobleem waardoor u geen toegang hebt tot bepaalde inhoud of diensten?

Neem in dat geval contact op met de Commerciële dienst van Net Brussel Pro via pro@arp-gan.be.