Wetgeving

Reglementaire teksten van toepassing op Net Brussel.

U vindt hierna de verschillende teksten over de oprichting en de werking van Net Brussel.

Sommige teksten betreffen de opdrachten van het Agentschap en zijn interventie bij de bevolking, andere betreffen zijn interne werking (statuut van het personeel, kader, tuchtstelsel).
 

OPRICHTING EN OPDRACHTEN VAN HET AGENTSCHAP

AFVALPREVENTIE EN -BEHEER

BEVOEGDHEDEN LEIDEND-AMBTENAAR / ADJUNCT-LEIDEND-AMBTENAAR

PERSONEELSPLAN

TAALKADER

ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK STATUUT

REGLEMENT VAN HET PERSONEEL

TUCHTSTATUUT 

WEDDESCHAAL EN FINANCIËLE VOORDELEN

STATUUT VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL

DIVERSITEIT EN GENDER

INDISPONIBILITEITSSTELLING VOORAFGAAND AAN DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD

GEGEVENBESCHERMING

Het Agentschap is onderworpen aan het algemene stelsel van bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in:

Verder beschikt het Agentschap over de machtiging voor toegang tot het Rijksregister om twee van zijn opdrachten te vervullen:
1. Onze opdracht van preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, zoals vastgelegd door het koninklijk besluit:

2. Onze opdracht van afvalophaling en -verwijdering, binnen de grenzen van de machtiging van de Beraadslaging RR nr. 27/2018 van 16 mei 2018  van het sectorcomité van het rijksregister van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer