FAQ

CONTRACT EN KLANTENZONE

 • Kunt u mij inlichtingen geven over hoe ik een contract kan sluiten met uw Agentschap?

  Neem contact op met ons verkoopteam per e-mail op pro@arp-gan.be en verstrek de volgende informatie:

  • Naam van het bedrijf
  • Adres van het bedrijf
  • Telefoonnummer
  • Btw-nummer

  Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de commercieel afgevaardigde, die zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.
   

 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de hervorming van de commerciële activiteit?

  De belangrijkste veranderingen van de hervorming van de commerciële activiteit zijn:

  • Een nieuwe tarifering.
  • Afschaffing van de vrijstelling.
  • Nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.
  • Nieuwe voorwaarden voor afvalaanvaarding.
  • Sorteerverplichting voor voedingsafval.
    
 • Kunt u mij een duplicaat van mijn contract / factuur opsturen?

  Neem contact op met ons verkoopteam op 0800/988 77 of per e-mail op pro@arp-gan.be zodat we u een duplicaat van uw contract/factuur kunnen sturen.

  Ter informatie: u kunt voortaan al uw documenten in uw klantenruimte My Pro Zone opvragen.

  U kunt inloggen met uw klantnummer en uw contractnummer.
   

 • Wat is My Pro Zone ?

  My Pro Zone is uw gratis referentie-instrument als u een handelszaak of onderneming bent die klant is van het Agentschap Net Brussel PRO. U vindt er alle informatie over het beheer van uw professioneel afval op één plaats!

  In het bijzonder kunt u:

  • Uw zakkenbestellingen bekijken
  • Uw ophaalkalender downloaden
  • Uw contract(en) wijzigen
  • Al uw documenten opvragen
  • Praktische informatie vinden

  My Pro Zone is beschikbaar via de startpagina van onze website of via de directe link My Pro Zone. 

  U kunt inloggen met uw klantnummer en contractnummer.

 • Waar vind ik mijn klantenruimte My Pro Zone?

  My Pro Zone is beschikbaar via de startpagina van onze website of via de directe link My Pro Zone.

  U kunt inloggen met uw klantnummer en contractnummer.
   

 • Ik zou graag de gebruikershandleiding ontvangen voor mijn My Pro Zone klantenzone

AFVAL SORTEREN

VOEDINGSAFVAL

 • Verschillen tussen kleine oranje bakken (25L) en oranje containers (140L/240L)

  Ter informatie: de kleine oranje bak (25L) en de oranje containers (140L / 240L) dienen vooral om de zakken te beschermen tegen loslopende dieren wanneer deze zakken aan de ophaling worden aangeboden.

  Wat de kleine oranje containers van 25 liter voor voedingsafval betreft: u moet de oranje PRO-zakken gebruiken die uitsluitend door het Agentschap worden verkocht. De zakken met voedingsafval moeten altijd goed dichtgeknoopt zijn in de oranje container. Onze ophaalploegen nemen uw oranje zakken mee en laten de kleine oranje container op de stoep staan, zodat u hem bij de volgende ophaling opnieuw kunt gebruiken.  

  Wat de grote containers van 140 liter en 240 liter betreft: u kunt uw voedingsafval los in de oranje containers deponeren die u op basis van uw ophaalcontract met het Agentschap ter beschikking zijn gesteld. Om hygiëne- en netheidsredenen raden wij u echter aan om uw voedingsafval in een vuilniszak te doen alvorens het in de oranje container te deponeren. De zakken moeten ofwel oranje zakken van Net Brussel ofwel doorzichtige, kleurloze zakken zijn. Als u ondoorzichtige zakken gebruikt, worden deze beschouwd als niet-conform voor de ophaling van voedingsafval.

 • Wat mag er in de oranje zak?

  U mogen alleen voedingsresten (etensresten, schillen, enz.) in alsook theezakjes, koffiedik, keukenpapier en papieren zakdoeken en servietten. Let op uitzonderingen zoals graten, beenderen, eierschalen, enz.

  U vindt alle informatie op de Sortering pagina van onze website.

  Voor meer informatie specifiek over de oranje zak kunt u terecht op de volgende website: https://voedingsafval.brussels/  

 • Waarom is de oranje zak niet bioafbreekbaar?

  Inderdaad, de oranje zak is niet biologisch afbreekbaar. Voedingsafval is zeer vochtig en het afbraakproces van de zakken zou ongemakken veroorzaken voor de inwoners (begin van het afbraakproces) en voor de ophaling wat betreft de netheid.

  Daarom worden de zakken gescheiden van het voedingsafval en energetisch gevaloriseerd. Meer informatie vindt u op https://www.bru-energie.be/NL/.

  Bovendien kan de biomethaniseringscentrum geen "biologisch afbreekbare" verpakkingen verwerken. De ontbinding van dergelijke verpakkingen in hun geheel en in grote hoeveelheid duurt veel langer dan voor voedingsafval.
   

 • Waar en hoe worden de oranje zakken verwerkt?

  Het afval van de oranje zak wordt verwerkt in biomethaniseringscentra in Ieper en Luik.

  Een van de eerste fasen is de vertering van het afval door bacteriën in een zuurstofvrije reactor gedurende 15 dagen bij 37°C.

  Dit produceert gas (methaan) en digestaat (vast deel):

  • Het gas wordt verbrand om elektriciteit en warmte te produceren.
  • Het digestaat wordt gemengd met tuinafval om compost te produceren.

  Nadat de oranje zakken zijn leeggemaakt, worden ze apart opgeslagen en vervolgens verbrand met energieterugwinning. Ga voor meer informatie naar https://www.bru-energie.be/

  Deze situatie is tijdelijk , aangezien in 2026 de opening van een biomethaniseringscentrum in het Brussels Gewest is voorzien.
   

 • Hoe maden en andere hinder vermijden?

  Om maden of ander ongemak te voorkomen, adviseren we u om:

  • Als u oranje zakken gebruikt, ze goed dicht te knopen of een knijper te gebruiken.
  • U kunt ook de containers gebruiken die hermetisch zijn.
  • Uw zakken/containers bij elke ophaling buiten te zetten, zelfs als ze niet helemaal vol zijn.
 • Zijn er plannen om een biomethaniseringscentrum in Brussel te bouwen?

  Het Brussels Gewest gaat een biomethaniseringscentrum bouwen om voedingsafval om te zetten in biogas. Het biogas kan in plaats van fossiele brandstoffen worden gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen of bussen te laten rijden.

  De voltooiing van dit project is gepland voor 2026.
   

AFVALOPHALING

 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de ophaalhervorming?

  Dit is een dubbele hervorming, met 2 belangrijke wijzigingen voor klanten:
   

  1. Sommige ophalingen zijn gereorganiseerd. Er zijn voortaan avondophalingen. U kunt uw ophaalkalender raadplegen op uw commercieel contract of via uw klantenruimte My Pro Zone.
    
  2. Alle Brusselaars emoeten hun voedingsafval en P+MD-afval sorteren (nieuwe blauwe zak). Meer informatie over de sortering en recyclage van uw afval vindt u op de Sortering pagina van onze website.
 • Ik zou graag mijn kalender voor het buitenzetten van mijn professioneel afval ontvangen

  U vindt uw ophaalkalender in uw klantenruimte My Pro Zone. Klik in My Pro Zone op uw klantnummer en ga naar "Mijn documenten". Daar kunt u uw kalender downloaden.
   

 • Mijn afval is niet opgehaald?

  Ik informeer Net Brussel via 0800/988 77 of ik stuur een e-mail via pro@arp-gan.be.

 • Halen jullie distikstofmonoxideflessen (lachgasflessen) op?

  Nee, onze Commerciële dienst neemt geen distikstofmonoxideflessen terug. Deze worden ook geweigerd voor professionals in onze Recypark. Om dergelijke flessen te verwijderen, neem contact op met Renewi Belgium of Leefmilieu Brussel voor meer informatie.

 • Mijn vuilniszakken worden voortaan's avonds opgehaald. Wanneer moet ik ze buitenzetten?

  Als uw vuilniszakken 's avonds worden opgehaald, moet u ze tussen 18.00 en 20.00 uur buitenzetten.

  Als u uw vuilniszakken niet tijdens dit tijdsblok kunt buitenzetten, vragen we u contact met ons op te nemen zodat we een operationele oplossing voor de inzameling kunnen vinden.

 • Hoe worden de avondophalingen georganiseerd?

  In het kader van de reorganisatie van de ophalingen zijn er sinds mei 2023 avondophalingen. De avondophalingen worden vooral uitgerold op de grote doorgaande wegen in het Gewest, waar er druk verkeer is.

  Deze ophalingen beginnen om 20.00 uur en de meeste zullen vóór middernacht klaar zijn. De depots van Net Brussel zullen om 02.00 uur sluiten, wat betekent dat het ophaalwerk ruim voor die tijd beëindigd zal zijn.

  Net Brussel zal ook zijn meest recente vrachtwagens gebruiken, die het minste lawaai maken. Het Agentschap zal zijn ophalers ook sensibiliseren rond de overlast die de ophaling met zich meebrengt.

  Alle gemeenten in het Gewest zijn betroffen door de avondophalingen.
   

 • Wat zijn de voordelen van avondophalingen?

  Bij de avondophalingen is er inderdaad 2 uur voorzien om uw afval buiten te zetten. Er is over dit uurrooster zorgvuldig nagedacht om ervoor te zorgen dat het door de meerderheid van de inwoners kan worden toegepast. We hebben daarbij rekening gehouden met de opmerkingen van burgers van wie de zakken vóór 2017 's avonds werden opgehaald.

  Bovendien informeren we u dat de avondophalingen een belangrijke positieve impact hebben voor de Brusselaars en Brusselsen:

  • Aanzienlijke verbetering van de netheid in de stad doordat de zakken minder lang op straat blijven, wat een aanzienlijke meerwaarde betekent voor de netheid en de leefomgeving.
    
  • Betere mobiliteit en vlotter wegverkeer tijdens de spitsuren. Het zijn namelijk de wegen met een hoge verkeersdichtheid die prioritair zijn gekozen voor de avondophalingen.
    
  • Betere afstemming van de straatreiniging op het ophaalwerk.
    
  • In de mate van het mogelijke wordt zoveel mogelijk afval op één dag opgehaald.

PRO ZAKKEN & CONTAINERS

 • Ik wil graag PRO zakken/containers bestellen

  De commerciële zakken, inclusief de fuchsia zakken voor restafval, kunnen uitsluitend worden aangekocht via ons Agentschap.

  Om uw bestelling voor PRO zakken/containers te plaatsen, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam per e-mail op pro@arp-gan.be, waarbij u de volgende informatie verstrekt:

  • Contract-, klant- of btw-nummer
  • Naam van het bedrijf
  • Leveringsadres
  • Telefoonnummer
  • Uw openingstijden

  U kunt uw Pro-zakken ook rechtstreeks bestellen via uw Mijn Pro Zone klantenzone.

 • Kan ik een hangslot gebruiken op mijn containers?

  Al onze containers zijn identiek, en geen enkele heeft een hangslot of beveiligde sluiting.

  We raden u echter aan uw containers te beveiligen. U kunt een gat maken tussen het deksel en de opvangbak en dan een hangslot met code (niet met sleutel) bevestigen dat u zelf koopt.

  U moet ons dan de 4-cijferige code per e-mail toesturen, zodat we die kunnen doorgeven aan de operationele dienst die instaat voor de ophaling van uw afval.
   

RECYPARK

 • Ik zoek informatie over de Recypark

  U kunt de antwoorden op de onderstaande vragen vinden op onze Recypark-pagina.

  • Welk afval wordt er aanvaard?
  • Waar liggen de Recypark?
  • Wat zijn openingsuren?
  • Wat is het beste moment om er naartoe te gaan?
  • Wat zijn de tarieven?

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Ik wil bij Net Brussel werken

  ​​​​​​Lees meer over vacatures hier.
   

 • Is er een ophaling op feestdagen voor de klanten?

  We kunnen voor uw contract de ophaling verzekeren op feestdagen.

  Gelieve ons evenwel te bevestigen dat u deze ophaling aan uw contract wenst toe te voegen.
   

 • Hebt u dit verloren voorwerp gevonden?

  Het komt zelden voor dat we dit soort voorwerpen vinden in de hoeveelheid afval die onze personeelsleden ophalen.